Nauczyciel XXI wieku

O projekcie

W okresie styczeń-grudzień 2014 roku Centrum Edukacji "EDUS", mieszczące się w Wołominie, przy ulicy Laskowej 4 realizowało będzie projekt, którego głównym celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu efektywnego przekazywania wiedzy podczas prowadzenia zajęć szkolnych, z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych (ICT) wśród nauczycieli pracujących na terenach wiejskich powiatu wołomińskiego, co pośrednio przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich powiatu wołomińskiego.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez działania zmierzające do:

  • wzrostu poziomu wiedzy nauczycieli z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy, z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych.
  • zwiększenia wiedzy dydaktycznej i rozwoju zawodowego nauczycieli

Kto może wziąć udział w projekcie.

Nauczyciele, zatrudnieni w szkołach i przedszkolach działających w gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, oraz na obszarach wiejskich gmin Radzymin, Tłuszcz, Wołomin.

O szkoleniu

Cały kurs będzie trwał 48 godzin i złożony będzie z 5 bloków tematycznych:

  • wykorzystanie technik multimedialnych  w procesie nauczania
  • prawo w edukacji
  • nadzór pedagogiczny
  • dydaktyka
  • rola nauczyciela w procesie wychowawczym i jego rozwój zawodowy

Każdy z uczestników kursu uzyska również dostęp do atrakcyjnych materiałów dydaktycznych na elektronicznej platformie e-learningowej dedykowanej do projektu.
Dwudniowe zjazdy będą odbywać się, w zależności od zapotrzebowania w weekendy lub w ciągu tygodnia. Uczestnicy projektu będą mieli zwracane koszty dojazdu oraz zapewnione wyżywienie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Sekretariat czynny:
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 16.30
Soboty, Niedziele, w które odbywają się zajęcia w godz. 8.30 - 14.00
Tel./fax: (22) 776 50 06
E-mail: biuro@edus.edu.pl
Facebook