Kursy Maturalne - Matura 2018

PLIKI DO POBRANIA

Kurs Maturalny - Matura 2018

Oferujemy Państwu kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego "Matura 2018" 

  • Kurs obejmuje przedmiotowe bloki szkoleniowe.
  • Każdy blok zawiera 60 godzin dydaktycznych (45min) danego przedmiotu.
  • Można wybrać jeden lub kilka przedmiotów wedle zapotrzebowania.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę w godzinach 8:30 - 15:00.

Cena za jeden przedmiot: 500 zł /60 godz.

Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2017, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej:

  • język polski (na poziomie podstawowym) 
  • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)

w części pisemnej:

  • język polski (na poziomie podstawowym)
  • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)
  • matematykę (na poziomie podstawowym)