Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach trwa przez cały rok. Możesz dołączyć na każdy semestr oraz w trakcie semestru. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu lub lutym( nabór zimowy )

Uwaga! W naborze zimowym poszczególne semestry startują tylko w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości kandydatów.

Liceum dla Dorosłych
Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( podstawowej, gimnazjum, zawodowej),
  • 2 zdjęcia,
  • Podanie / Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub online.

Szkoła Policealna
Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu
  • 2 zdjęcia,
  • Podanie / Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub online.
Sekretariat czynny:
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 16.30
Soboty, Niedziele, w które odbywają się zajęcia w godz. 8.30 - 14.00
Tel./fax: (22) 776 50 06
E-mail: biuro@edus.edu.pl
Facebook