Technik Weterynarii

Weterynaryjna Szkoła PolicealnaWeterynaryjna Szkoła Policealna

PLIKI DO POBRANIA

Miło nam poinformować, że to już 11 rok naboru na kierunek Technik Weterynarii w naszej szkole. Szkoła specjalizuje się w profilu weterynaryjnym, a nasi słuchacze od samego początku wykazuja bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Od 1997 roku wkaźnik ten oscylował od 80-90% aby w ostanich latach osiągnać 95-100% zdawalności. Gratulujemy wszystkim absolwentom. Zapraszamy jednocześnie wszystkich zainteresowanych kierunkiem Technik Weterynarii. 

Kierunek: Technik Weterynarii, 
podstawa programowa nr 324002

Dla kogo?

Do naszej Szkoły Weterynarii zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Dyplomu Technika Weterynarii, którzy ukończyli szkołę średnią. 

Opłaty:

Czesne to 1500zł/semestr płatne 5x300zł/m-c. Uwaga! nie ma dodatkowych opłat za egzaminy semestralne i poprawkowe, egzaminy z kwalifikacji, miesiące wakacyjne oraz wpisowego. Cena nie ulega zmienie przez 2 letni okres kształcenia.

Okres kształcenia:

Kierunek Technik Weterynarii trwa 2 lata, czyli 4 semestry, w trakcie cyklu kształcenia słuchacze zdają 3 egzaminy z kwalifikacji zawodowych, po ukończeniu szkoły i zaliczeniu 3 egzaminów z kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom Technika Weterynarii, do dyplomu wydawany jest również suplement w języku angielskim tzw. europass uznawany w krajach Unii Europejskiej.
Szkoła realizuje przewidzianą dla szkoły policealnej siatkę godzin tzn. w dwuletnim cyklu kształcenia realizowane jest 700 godzin lekcjnych. 
Szkoła współpracuje z Kliniką Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie oraz innymi klinikami weterynaryjnymi, gdzie nasi słuchacze odbywają praktyczną naukę zawodu.

System kształcenia i zapisy:

System zaoczny. Zajęcia kierunku Technik Weterynarii odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zajęcia odbywają sie w budynku CE EDUS w Wołominie. Część zajęć odbywa się na SGGW w Warszawie oraz innych współpracujących ze szkoła klinikach weterynaryjnych.
Semestry pierwsze rozpoczynają się zawsze we wrześniu. Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz online, zapisy przyjmujemy przez cały rok.
 

Opis kierunku:

Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Przedmioty na kierunku Technik Weterynarii:

  1. Anatomia i fizjologia zwierząt.
  2. Chów, hodowla i produkcja zwierzęca.
  3. Diagnostyka kliniczna i analityka laboratoryjna chorób zwierząt.
  4. Choroby zwierząt z farmakologią weternaryjną.
  5. Higiena i nadzór weterynaryjny zwierząt rzeźnych i mięsa.
  6. Rozród i inseminacja zwierząt.
  7. Behawiorystyka zwierząt.
  8. Działalność gospodarcza w weterynarii.
  9. Praktyczna nauka zawodu: zabiegi weterynaryjne i pielęgnacja zwierząt.

Kwalifikacje uzyskane podczas dwuletniego cyklu kształcenia:

R.9.   - Prowadzenie chowu,hodowli i inseminacji zwierząt
R.10. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

 


 
» Odwiedź nas na Facebooku
Już teraz odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco.

Galeria