Technik Weterynarii

Nabór 2015/16Weterynaryjna szkoła policealnaWeterynaryjna szkoła policealna

Wśród naszych słuchaczy w 2014 egzaminy z kwalifikacji  zaliczylo 90% - 100% z nich, w 2013 r. stary egzamin zawodowy zdało 86%, w 2012r. było to 83%, wysoka zdawalność egzaminu zawodowego - zawsze ponad 80% -  utrzymuje się od samego początku naszej szkoły. Gratulujemy!  :)

Kierunek: Technik Weterynarii, 
podstawa programowa nr 324002

Dla kogo?

Do naszej Szkoły Weterynarii zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Dyplomu Technika Weterynarii, którzy ukończyli szkołę średnią. 

Opłaty:

Czesne to 1450zł/semestr płatne 5x290zł/m-c. Uwaga! nie ma dodatkowych opłat za egzaminy semestralne i poprawkowe, egzaminy z kwalifikacji, miesiące wakacyjne oraz wpisowego. Cena nie ulega zmienie przez 2 letni okres kształcenia.

Okres kształcenia:

Kierunek Technik Weterynarii trwa 2 lata, czyli 4 semestry, w trakcie cyklu kształcenia słuchacze zdają 3 egzaminy z kwalifikacji zawodowych, po ukończeniu szkoły i zaliczeniu 3 egzaminów z kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom Technika Weterynarii, do dyplomu wydawany jest również suplement w języku angielskim tzw. europass uznawany w krajach Unii Europejskiej.
Szkoła realizuje przewidzianą dla szkoły policealnej siatkę godzin tzn. w dwuletnim cyklu kształcenia realizowane jest 700 godzin lekcjnych. 
Szkoła współpracuje z Kliniką Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie oraz innymi klinikami weterynaryjnymi, gdzie nasi słuchacze odbywają praktyczną naukę zawodu.

System kształcenia i rekrutacja:

System zaoczny. Zajęcia kierunku Technik Weterynarii odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Część zajęć odbywa się na SGGW w Warszawie a część w budynku CE EDUS w Wołominie.
Semestry pierwsze rozpoczynają we wrześniu (nabór główny) oraz w lutym (nabór zimowy -  semestr uruchamiany w przypadku zgloszenia się dostatecznej ilości kandydatów, w przypadku nieuruchomienia sem. wszystkie zgloszenia przeniesione sa na nabór wrześniowy ). Zapisy przyjmujemy przez cały rok.

Opis kierunku:

Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Przedmioty na kierunku Technik Weterynarii:

  1. Anatomia i fizjologia zwierząt.
  2. Chów, hodowla i produkcja zwierzęca.
  3. Diagnostyka kliniczna i analityka laboratoryjna chorób zwierząt.
  4. Choroby zwierząt z farmakologią weternaryjną.
  5. Higiena i nadzór weterynaryjny zwierząt rzeźnych i mięsa.
  6. Rozród i inseminacja zwierząt.
  7. Behawiorystyka zwierząt.
  8. Działalność gospodarcza w weterynarii.
  9. Praktyczna nauka zawodu: zabiegi weterynaryjne i pielęgnacja zwierząt.

Kwalifikacje uzyskane podczas dwuletniego cyklu kształcenia:

R.9.   - Prowadzenie chowu,hodowli i inseminacji zwierząt
R.10. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

 


 
» Odwiedź nas na Facebooku
Już teraz odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco.

Galeria

Sekretariat czynny:
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 17.00
Soboty, Niedziele, w które odbywają się zajęcia w godz. 8.30 - 16.00
Tel./fax: (022) 776 50 06
E-mail: biuro@edus.edu.pl
Facebook